• Khách Hàng
  • Bosch Vietnam Lth 102 Extension
  • MERCEDES - VIETNAM STAR AUTOMOBILE
  • xem thêm >
 

Trang Chủ > tin tức

 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm xem camera quan sát qua mạng internet bằng CMS.

 

 

Bước 1: Tải phần mềm CMS_VM trên web.

Bước 2: Chạy file CMS_VM để cài đặt.

Sau khi hoàn thành chương trình sẽ yêu cầu xác nhận ngôn ngữ 1 lần nữa:

Chọn English và ok

Giao diện Login vào hệ thống sẽ hiện ra.

User ban đầu là super – password bỏ trống. Bạn bấm login để vào chương trình.

Đây là giao diện chính của phần mềm CMS_VM

Phần 1: Cài đặt đầu ghi hình AHD vào phần mềm.

System > Device Manager > ADD AREA

Đặt tên thư mục chứa đầu ghi cần xem 

(ở đây tôi đặt là test)

Chọn Ok. Thư mục đã xuất hiện. Bấm chọn thư mục test và chọn ADD DEVICE.

Hộp thoại ADD DEVICE hiện lên. Bạn cần nhập các thông số như sau:

Device Name: tên đầu ghi

Login Type: chọn Cloud

Serial ID : số Serial của đầu ghi hình AHD

User Name: User của đầu ghi hình AHD

Password: Password của đầu ghi hình AHD

Zone: để mặc định là thư mục chứa đã tạo trước đó.

Vendor: H264DVR

Sau khi hoàn thành thì chọn ok và tắt hộp thoại Device Manager.

Để kết nối bạn click đúp vào đầu ghi ( ở đây đầu ghi là Test).

Khi kết nối thành công 4 camera sẽ hiện ra bên dưới đầu ghi hình.

Ở đây tôi sử dụng đầu ghi 4. Với chức năng là 4 kênh AHD.

Nhưng với đầu ghi 8,16 thì phần mềm sẽ hiện ra 8,16 camera.

Để xem camera bạn click chuột phải vào đầu ghi (Test) và chọn Connect all video.

Main Stream thì chất lượng hình ảnh sẽ rõ nét hơn.

Extra Stream thì chất lượng hình ảnh sẽ kém sắc nét hơn.

 

Phần 2: Cài đặt tài khoản đầu ghi trên phần mềm CMS_VM

Bạn click chuột phải vào đầu ghi (Test) chọn Device Config.

Bảng setup đầu ghi sẽ hiện ra.

Bạn chọn Advanced > Account

Modify User: thiết lập, sữa đổi tài khoản đã có sẵn.

Modify Group: thiết lập, sữa đổi nhóm đã có sẵn.

Modify PW: thiết lập, sữa đổi mật khẩu.

Add User: thêm tài khoản mới.

Add Group: thêm nhóm mới.

Delete User: xóa tài khoản.

Delete Group: xóa nhóm.

Refresh: làm tươi các tùy chọn.

Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đổi password cho tài khoản admin.

Đầu tiên bạn bấm vào Modify PW.

Hộp thoại sẽ xuất hiện. chọn vào dấu mũi tên để chọn tài khoản admin.

Old Password : nhập mật khẩu cũ. (trong hình mật khẩu cũ bỏ trống vì không có mật cũ)

New Password: nhập mật khẩu mới.

Confirm: nhập lại mật khẩu mới.

Sau đó bấm ok.

Chúc bạn thành công !

Kỹ thuật DNTECH.

 
Các Tin Khác :